Reglamentos Campeonatos Gallegos

Campeonatos

 1. Campionato Galego Técnica
 2. Campionato Galego Sub-15
 3. Campionato Galego Sub-17
 4. Campionato Galego Junior
 5. Campionato Galego Absoluto
 6. Copa Galega
 7. Campionato Galego de Clubes
 8. Liga Galega de Clubes

Campionato Galego Técnica

Inscripción

Todos os clubes que teñan deportistas para participar niste campionato terán que enviar unha listaxe de participantes 20 días antes da celebración do campionato, indicando a categoría de idade a que pertence e os kilos que vai utilizar nos movementos da competición. Soamente podrán participar deportitas que teñan como máximo 13 anos.

Podránse realizar cambios de categoría de inscripción ata 5 días antes do día da competición.

Marcas mínimas

Non existen mínimas para participar.

Sistema de competición

A competición seguirá a normativa vixente da RFEH.

A puntuación será indicada por un xurado, que estará formado polo director técnico da FGH e por dous adestradores designados por el mesmo.

Os adestradores asignados, non podrán estar preparando a ningún atleta que esté participando.

Os primeiros clasificados podrán representar á FGH nas Xornadas Nacionais de Técnica.


Campionato Galego Sub-15

Inscripción

Todos os clubes que teñan deportistas para participar niste campionato terán que enviar unha listaxe de participantes 20 días antes da celebración do campionato, indicando a categoría de peso corporal na que vai participar e o total olímpico co cal se inscribe.

Podránse realizar cambios de categoría de inscripción ata 5 días antes do día da competición.

Marcas mínimas

O deportista podrá pertencer os seguintes grupos de idade: Infantil.

O deportista terá que acreditar 30 puntos élite nunha competición oficial da Federación Galega de Halterofilia 6 meses antes da celebración do campionato.

Coa aprobación por parte da dirección técnica da FGH, podrán competir deportistas que non teñan a mínima realizada, sempre e cando razone e xustifique a sua decisión en motivos deportivos, proxección, futuro deportivo, incentivar a halterofilia, nun grupo de idadem, nun territorio concreto de Galicia ou para garantir un podio completo.


Campionato Galego Sub-17

Inscripción

Todos os clubes que teñan deportistas para participar niste campionato terán que enviar unha listaxe de participantes 20 días antes da celebración do campionato, indicando a categoría de peso corporal na que vai participar e o total olímpico co cal se inscribe.

Podránse realizar cambios de categoría de inscripción ata 5 días antes do día da competición.

Marcas mínimas

O deportista podrá pertencer os seguintes grupos de idade: Xuvenil.

O deportista terá que acreditar 35 puntos élite nunha competición oficial da Federación Galega de Halterofilia 6 meses antes da celebración do campionato.

Coa aprobación por parte da dirección técnica da FGH, podrán competir deportistas que non teñan a mínima realizada, sempre e cando razone e xustifique a sua decisión en motivos deportivos, proxección, futuro deportivo, incentivar a halterofilia, nun grupo de idadem, nun territorio concreto de Galicia ou para garantir un podio completo.


Campionato Galego Junior

Inscripción

Todos os clubes que teñan deportistas para participar niste campionato terán que enviar unha listaxe de participantes 20 días antes da celebración do campionato, indicando a categoría de peso corporal na que vai participar e o total olímpico co cal se inscribe.

Podránse realizar cambios de categoría de inscripción ata 5 días antes do día da competición.

Marcas mínimas

O deportista podrá pertencer os seguintes grupos de idade: Junior.

Segundo a categoría de sexo de deportista terá que acreditar nunha competición oficial da Federación Galega de Halterofilia 6 meses antes da celebración do campionato a seguinte mínima:

 • Categoría femenina 47 puntos élite.
 • Categoría masculina 53 puntos élite.

Coa aprobación por parte da dirección técnica da FGH, podrán competir deportistas que non teñan a mínima realizada, sempre e cando razone e xustifique a sua decisión en motivos deportivos, proxección, futuro deportivo, incentivar a halterofilia, nun grupo de idade, nun territorio concreto de Galicia ou para garantir un podio completo.


Campionato Galego Absoluto

Inscripción

Todos os clubes que teñan deportistas para participar niste campionato terán que enviar unha listaxe de participantes 20 días antes da celebración do campionato, indicando a categoría de peso corporal na que vai participar e o total olímpico co cal se inscribe.

Podránse realizar cambios de categoría de inscripción ata 5 días antes do día da competición.

Marcas mínimas

O deportista podrá pertencer os seguintes grupos de idade: Absoluto.

Segundo a categoría de sexo de deportista terá que acreditar nunha competición oficial da Federación Galega de Halterofilia 6 meses antes da celebración do campionato a seguinte mínima:

 • Categoría femenina 53 puntos élite.
 • Categoría masculina 60 puntos élite.

Coa aprobación por parte da dirección técnica da FGH, podrán competir deportistas que non teñan a mínima realizada, sempre e cando razone e xustifique a sua decisión en motivos deportivos, proxección, futuro deportivo, incentivar a halterofilia, nun grupo de idade, nun territorio concreto de Galicia ou para garantir un podio completo.


Copa Galega

Inscripción

Á competición podrán participar a seguintes mellores marcas:

 • 10 mellores marcas Absolutas masculinas e femeninas

A dirección técnica dará a conocer os inscritos da competición, máis dous suplentes por categoría 3 semanas antes da celebración da competición.

Marcas mínimas

As marcas a ter en conta para a clasificación á competición serán aquelas realizadas 7 meses antes da celebración do campionato, se ter en conta os últimos 30 días antes do día da competición.

Clasificación

A clasificación para cada categoría será calculada a través da puntuación Elite de cada deportista.


Campionato Galego de Clubes

Inscripción

Todos os clubes que queiran participar no campionato terán que enviar unha listaxe de participantes 20 días antes da celebración do campionato, indicando o total olímpico co cal se inscribe.

Cada club só poderá inscribir un equipo. En categoría masculina estará formado por 6 levantadores podendo participar con 5 deportistas, e en categoría femenina estará formado por 4 levantadoras, podendo participar con 3 deportistas.

Marcas mínimas

Non existirá mínima para poder participar no campionato. Por cuestión de organización a FGH podrá establecer unha mínima que terá que ser realizada nalgunha xornada anterior da Liga Galega de Clubes.

Clasificación

A clasificación final será a suma dos puntos sinclair de cada deportista que forman o equipo.

En caso de empate, teráse en conta a mellor marca dos equipos, se continúa o empate tomarase a segunda mellor marca e así sucesivamente.Liga Galega de Clubes

Inscripción do clube

A inscripción dos equipos á Liga Galega de Clubes, rematará 20 días antes da primeira xornada, podendo añadir novos clubes no caso de que este sexan creados cando a Liga xa comezou.

Cada club só poderá inscribir un equipo por cada categoría:

 • Categoría Masculina
 • Categoría Femenina

A idade mínima para participar na liga será de 15 anos.

Inscripción xornada

Cada equipo terá que remitir á Dirección ténica da FGH 15 días antes os integrantes de cada equipo. Na inscripción terá que indicar o total olímpico de cada deportista. Podrán inscribir a un reserva por equipo.

Os equipos podrán cambiar os seus integrantes ata 48 horas antes do inicio da xornada. Durante a xornada, soamente se podrá utilizar como cambio o deportista inscrito como reserva.

Equipos

Cada categoría terá o seguinte numero de integrantes:

 • 6 participantes en categoría masculina. Mínimo 4
 • 6 participantes en categoría femenina. Mínimo 4

Xornadas

A Liga Galega estará composta por catro Xornadas que será incluidas no calendario anual de competicións.

Todos los equipos inscritos na liga terán que participar a lo menos en duas xornadas. Se non realizan este mínimo, sen causa xustificada, o clube terá unha sanción de 100 €.

Clasificación

A clasificación de cada xornada será a suma das 6 mellores marcas en puntos sinclair de cada deportista dos equipos de categoría masculina e das 4 mellores marcas en puntos sinclair de cada deportista dos equipos de categoría femenina.

En caso de empate, teráse en conta a mellor marca do equipo, si continúa o empate tomarase a segunda mellor marca e así sucesivamente.

A clasificación final será a xuma das puntuación de cada xornada de cada equipo. En caso de empate terase en conta a mellor marca dunha xornada, si continúa o empate tomarase a segunda marca e así sucesivamente.

Para poder sumar na clasificación final o equipo terá que participar en a lo menos duas xornadas.

Premios

Entregaránse premios aos tres primeiros clasificados de cada categoría

Pode descargar todo o reglamento neste enlace